Η παιδική όραση αποτελεί ένα τελείως ξεχωριστό κομμάτι της Οφθαλμολογίας. Οι παθήσεις της παιδικής ηλικίας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτές των ενηλίκων στην αιτία, την πορεία, την κλινική και θεραπευτική αντιμετώπιση, αλλά και στον τρόπο προσέγγισης του μικρού ασθενούς, που είναι ένα παιδί με ευαίσθητο οπτικό σύστημα που αναπτύσσεται και ωριμάζει.

Το οπτικό σύστημα και η αίσθηση της όρασης δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένη κατά την γέννηση ούτε ανατομικά, ούτε λειτουργικά, αλλά είναι μια εξελικτική διαδικασία η οποία ξεκινά από τη γέννηση και ολοκληρώνεται σε ηλικία 8 με 9 ετών περίπου. Η σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών παθήσεων στην κρίσιμη αυτή περίοδο της όρασης, έχει στόχο μελλοντικούς ενήλικες χωρίς προβλήματα όρασης, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί εγκαίρως.

Στο πλήρως εξειδικευμένο τμήμα JuniorVision της κλινικής μας, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Παιδο-οφθαλμολογίας και Στραβισμού σε συνδυασμό με μια ευαίσθητη ανθρώπινη προσέγγιση στο παιδί.