Νυσταγμός

Τι είναι ο νυσταγμός;

Είναι η ακούσια, ρυθμική ταλαντωσική κίνηση των ματιών με κατεύθυνση που μπορεί να είναι οριζόντια, κάθετη, κυκλοστροφική ή συνδυασμό των παραπάνω). Ο νυσταγμός μπορεί να είναι συγγενής (που εμφανίζεται σε βρεφική ηλικία) ή επίκτητος (εμφανίζεται μεταγενέστερα στη ζωή του ατόμου).

►Τι είναι ο συγγενής/βρεφικός νυσταγμός;

Εμφανίζεται μέσα στους πρώτους 6 μήνες της ζωής. Μπορεί να οφείλεται σε οφθαλμολογικό πρόβλημα ή σε κάποια διαταραχή των οφθαλμοκινητικών μηχανισμών στον εγκέφαλο. Ο αλφισμός, η αχρωματοψία, οι δυσπλασίες του οπτικού νεύρου, ο συγγενής καταρράκτης και κάποιες δυστροφίες του αμφιβληστροειδή αποτελούν τις πιο συχνές οφθαλμικές αιτίες εμφάνισης βρεφικού νυσταγμού.

Τα παιδιά με βρεφικό νυσταγμό θα πρέπει να ελέγχονται λεπτομερώς από παιδο-οφθαλμίατρο και παιδίατρο, ώστε να εντοπιστεί η αιτία του νυσταγμού.

Σε κάποιους ασθενείς με νυσταγμό υπάρχει μια ουδέτερη ζώνη εξουδετέρωσης του βλέμματος(null point), όπου οι κινήσεις των ματιών μειώνονται. Με τον τρόπο αυτό, η όραση σε αυτή τη βλεμματική θέση βελτιώνεται.

Ο συγγενής νυσταγμός δεν υποχωρεί μόνος του. Πρέπει να παρακολουθούνται αυτοί οι ασθενείς για την εξέλιξη της όρασής τους. Χειρουργική αντιμετώπιση συνιστάται μόνο για δύο λόγους σε βρεφικό νυσταγμό: για την αντιμετώπιση της αντισταθμιστικής θέσης της κεφαλής και για τη μείωση της ταχύτητας κίνησης των ματιών.

►Επίκτητος νυσταγμός

Κάθε περίπτωση νυσταγμού ο οποίος εμφανίζεται μεταγενέστερα στη ζωή ενός ατόμου θα πρέπει να ελέγχεται πάντοτε νευρολογικά και οφθαλμολογικά.

Παρακολουθήστε την ομιλία της κα Μπαντέκα στα πλαίσια του “51ου Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου” σχετικά με το Νυσταγμό.

JuniorVision - Εξειδικευμένες παιδοοφθαλμολογικές υπηρεσίες

LMVISION - Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας