Ομιλίες σε “55ο πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο”.

Η κα Μπαντέκα συμμετείχε στο 55ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο που παραγματοποιήθηκε στις 19-21 Μαίου 2022 στο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.

Παρακολουθήστε τις ομιλίες της.

JuniorVision - Εξειδικευμένες παιδοοφθαλμολογικές υπηρεσίες

LMVISION - Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας