Τι πρέπει να γνωρίζει ο Φαρμακοποιός για τις οφθαλμικές παθήσεις και τα οφθαλμικά κολλύρια?

Η κα Μπαντέκα προσκεκλειμένη από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και το Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Τρικάλων παρέθεσε ομιλία σχετικά με τι πρέπει να γνωρίζει ο Φαρμακοποιός για τις οφθαλμικές παθήσεις και τα οφθαλμικά κολλύρια, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2023. Παρακολουθήστε την ομιλία στον παρακάτω σύνδεσμο.

JuniorVision - Εξειδικευμένες παιδοοφθαλμολογικές υπηρεσίες

LMVISION - Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας