Εκπαιδευτικό πρόγραμμα-Τα συντηρητικά στα οφθαλμολογικά φάρμακα.

Η κα Μπαντέκα συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις πόλεις Clermont-Ferran και Lyon της Γαλλίας στις 14-20 Ιουνίου 2022, με θέμα την προσπάθεια εξάλειψης των συντηρητικών από τα οφθαλμολογικά κολλύρια, τις επιπλοκές τους στον οφθαλμό, την αποτελεσματικότητα και δραστικότητά τους μετά από μακροχρόνια χρήση.

JuniorVision - Εξειδικευμένες παιδοοφθαλμολογικές υπηρεσίες

LMVISION - Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας