Ομιλίες σε “Συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Κεντρικής Ελλάδας” (ΟΕΚΕ) – Νοέμβριος 2022.

Η κα Μπαντέκα συμμετείχε στο συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Κεντρικής Ελλάδας (ΟΕΚΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 4,5,6 Νοεμβρίου 2022 στην πόλη της Λάρισας.

Παρακολουθήστε τις ομιλίες της.

JuniorVision - Εξειδικευμένες παιδοοφθαλμολογικές υπηρεσίες

LMVISION - Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας