Μειωμένη οπτική οξύτητα σε παιδιά. Τι πρέπει να ξέρω?

Παρότι, στη σύγχρονη εποχή πολλά από τα νοσήματα που στο παρελθόν προκαλούσαν μειωμένη οπτική οξύτητα έχουν τύχει αποτελεσματικής αντιμετώπισης, αρκετές είναι οι καταστάσεις που εξακολουθούν να προσβάλλουν την όραση σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προκαλούν σοβαρή οπτική αναπηρία.

Πρόσφατη μελέτη, που συμπεριέλαβε 81.164 παιδιά ηλικίας και διενεργήθηκε από το IRIS Registry (Ιntelligent Research Ιn Sight) υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Εταιρείας Οφθαλμολογίας, έδειξε ότι τα πιο συχνά αίτια μειωμένης οπτικής οξύτητας είναι η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (31.3%), η παρουσία νυσταγμού (8,1%) και καταρράκτη (6,7%). Οι περισσότερες αλλοιώσεις που σχετίζονται με μειωμένη οπτική οξύτητα εντοπίζονται στον αμφιβληστροειδή (47.7%), και ακολουθούν αλλοιώσεις στο οπτικό νεύρο (11.6%) και στον κρυσταλλοειδή φακό(10.0%).

Χρήσιμα συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη μελέτη που περιέλαβε αυτό τον σημαντικό αριθμό παιδιών και είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι:

-Σε ποσοστό 52.4% η μειωμένη οπτική οξύτητα οφείλεται σε αίτια θεραπεύσιμα. Δηλαδή σε αίτια τα οποία αν διαγνωστούν εγκαίρως και αν λάβουν την κατάλληλη θεραπεία στην κατάλληλη χρονική περίοδο μπορεί να θεραπευτούν. Το γεγονός αυτό καθιστά την προληπτική οφθαλμολογική εξέταση στα παιδιά θεμελιώδους σημασίας!

-Στην πλειοψηφία των παιδιών η διάγνωση της μειωμένης οπτικής οξύτητας γίνεται μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Το γεγονός αυτό καθιστά την οφθαλμολογική εξέταση σε μικρή ηλικία θεμελιώδους σημασίας!

-Η ελαττωμένη οπτική οξύτητα παρατηρήθηκε πιο συχνά σε παιδιά που διαβιούν σε αστικές από ότι σε αγροτικές περιοχές. Δηλαδή η μειωμένη οπτική οξύτητα δεν αποτελεί εύρημα που συναντάμε μόνο σε αναπτυσσόμενες και χαμηλού βιοτικού επιπέδου χώρες αλλά και στον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο.

‘Οσον αφορά την Ελλάδα, η νομικά τύφλωση προϋποθέτει οπτική οξύτητα μικρότερη του 1/20 της φυσιολογικής ακόμη και με τη χρήση διορθωτικών φακών. Το άτομο δηλαδή δεν μπορεί να διακρίνει από απόσταση ενός μέτρου αυτό που ένα άτομο με φυσιολογική όραση μπορεί να διακρίνει από τα είκοσι. Μερικώς βλέπων ή με μειωμένη όραση ή αμβλύωπας θεωρείται το άτομο, που ακόμη και με τη χρήση διορθωτικών φακών έχει οπτική οξύτητα μεταξύ του 1/20 και του 1/10 της φυσιολογικής.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας εδώ!

JuniorVision - Εξειδικευμένες παιδοοφθαλμολογικές υπηρεσίες

LMVISION - Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας